Hokejové pomôcky pre off-ice tréning
CSM  - OBR 1

CSM

Compensation Shooting Master je určený na odstraňovanie jednostranného zaťaženia športovcov, ktorí vo svojej športovej činnosti uplatňujú laterálnu dominanciu jednej strany tela. Ide o stroj, ktorý umožňuje zlepšiť mobilitu v oblasti thorakálnej a lumbálnej časti chrbtice.

Pri správnom nastavení je možné dosahovať optimálnu úroveň mobility chrbtice prostredníctvom kontroly rotačného pohybu v rôznych rozsahoch. V iných cvičeniach posilňujeme brušné svaly, ktoré zabezpečujú rotáciu a stabilizáciu trupu (mm. obliquus externus et internus abdominis, m. transversus abdominis, m. rectus abdominis) a svaly chrbta, ktoré zabezpečujú stabilizáciu trupu (m. erector spinea, m. teres major et minor, m. latissimus dorsi, m. serratus anterior et posterior).

Pri cvičení na CSM dochádza ku kompenzácii jednostranného zaťaženia, ktoré pomáha k prevencii bolesti chrbta športovcov.

      1 375,00 Eur bez DPH
  • 1 650 Eur s DPH

Máte otázku k produktu? napíšte nám


Podobné produkty

  1 800,00 Eur bez DPH Cena: 2 160 Eur s DPH
  1 100,00 Eur bez DPH Cena: 1 320 Eur s DPH
  1 100,00 Eur bez DPH Cena: 1 320 Eur s DPH
  4 500,00 Eur bez DPH Cena: 5 400 Eur s DPH

Mám otázku k produktu/balíku CSM